Juha_ax_2021.jpg

juhap_sv_300.gif
JUHA PYKÄLÄINEN
1953
Åland, Finland

juha.pykalainen [at] aland.net


MÅLARFÖRBUNDET
Finska konstnärsmatrikel
Medlem i Kuvasto
som bevakar uphovsmannarättsfrågor

Användning av bilder

CV_fin
CV
PORTFOLIO