atloggo.gif
 FMT- Funktionsinriktad musikterapi
 
  [ Om mig ]   [ Kontakt ]
FMT- metoden

Välkommen
till Ålands första

Funktionsinriktad musikterapibehandling

Jag erbjuder behandling
för alla kategorier av funktionshinder.
ADHD/DAMP, Aspergers syndrom,
Koncentrationsproblem Autism,
Födelseskador, Muskelsjukdomar, Olycksskador,
Hjärninfarkter, Demenser,Begåvningshandikapp
Beteendestörningar, viss psykiatrisk vård, Dyslexi / Dyskalkyli
Talsvårigheter, Fibromyalgi / stressyndrom

Läs mera i mitt examensarbete hur FMT-metoden fungerar