atloggo.gif
 FMT- om mig
 
[ Start ]   [ Kontakt ]  

dipl. musikterapeut Karsten Steiner

Jag är utbildad i Uppsala vid musikterapiinstitutet åren 2000-2003.

Jag har sedan 1988 arbetat i den åländska grundskolan bl.a. i
Vårdö skola, Strandnäs högstadieskola i Mariehamn och
nuförtiden i Godby högstadieskola.

Förutom att jag undervisar i musik, geografi, biologi och film
erbjuder jag sedan hösten 2002
även behandling inom FMT- metoden i Godby högstadieskola
.

 

Vill du läsa mitt examensarbete?
FMT-metoden som hjälpmedel i skolan