en resa längs 
Kungsvägen i Finland 

ÅBO -  FREDRIKSHAMN
 18-19 september 2009  

Arrangörer Hydéns Buss i samarbete med Sensus 
Chaufför  Anders Karlsson 
Reseledare Bosse Ahlnäs
Vallonbruksguide Eva Wrede 
Deltagare Total 32 personer, inklusive chaufför och reseledare
Deltagaravgift  2.995 SEK/person - enkelrumstillägg 470 SEk
I deltagaravgiften ingick båttransport Stockholm-Åbo och Åbo-Stockholm med B-hyttplats och frukost, busstransport,
lunch i Fiskars och Strömfors, middag på hotellet i Esbo, museinträden samt reseledarens och guidens tjänster.
Tema Resan hade som tema bruk och bruksmiljöer längs Kungsvägen; Fiskars bruk, Billnäs bruk, Fagervik bruk och Strömfors bruk.
Resan föregicks av en föreläsningsserie om Kungsvägen arrangerad av Studieförbundet Sensus i Norrtälje. 
Kungsvägen Karta över Kungsvägen 
Kungsvägen Länk till bilder längs hela Kungsvägen Åbo - Viborg
Litteraturföreckning C J Gardberg - Kaj Dahl / Kungsvägen / Schilts/ 1991 / slutsåld 
Torgny Ridderbrg / Kongeveien Oslo - St. Petersburg / 1994 / slutsåld
Genimap / Matkan varrella - matkailukartasto / 2005 / 30 € (slutsåld)
Genimap / Fillariopas Kuninkaantie - King´s Road / 2009 / 4 €

Hydéns Buss och chaffören Anders Karlsson 
bjöd på busskaffe vid den historiska platsen vid Pickala bro.

Vid brons östra fäste hölls marknader under flera hundra års tid. 
Under senare hälften av 1800-talet lade skärgårdsbåtarna till vid bron, 
och denna trafik pågick tills järnvägslinjen öppndes år 1903. 
Gustav Vasa hade planer på att anlägga en stad vid Pickala, men han valde sedermera platsen vid Helsinge fors, där Helsingfors grundades år 1550.
(Källa: boken Kungsvägen sid. 93)

Fakta om bussen: Mercedes-Benz, ALP 121  foto av bussen

Klicka på bilderna så blir de större
Torsdag den 17 september 2009
Lokala tider; svensk tid i Sverige, finsk tid i Finland
17.30
Avfärd från turistbussparkeringen vid ICA Kryddan i Norrtälje
18.45
Samling vid Viking terminalen i Stockholm

20.10
Ms Amorella avgår från Stockholm

Fredag den 18 september 2009

07.35
Ms Amorella anländer till Åbo 
08.05
Avfärd från Åbo hamn med vår buss 
Vi passerar Åbo slott 

Foto: 25.6.2009 
08.25
Brinkala huset
Julfriden har utlyst från balkongen till Brinkala huset sedan medeltiden 
I huset till vänster om Brinkala huset, Gamla rådhuset slöts freden mellan Sverige och Ryssland år 1743, då gränsen drogs i Abborfors.

Foto: 18.7.2006 
08.25
Gamla rådhuset
I Gamla rådhuset slöts freden mellan Sverige och Ryssland år 1743, 
då gränsen drogs i Abborfors.

Foto: 18.7.2006
08.30
Åbo domkyrka
De äldsta delarna av domkyrkan härstammar från 1300-talet

Foto: 18.7.2006
Per Brahe
Per Brahe utnämndes år 1637 till generalguvernör över Finland. Uttrycket "I grevens tid" anses syfta på hans guvenörsperiod.
I bakgrunden Åbo Akademi som grundades år 1640.
Sveriges första universitet grundades i Uppsala år 1477, därefter i Dorpat år 1632, Åbo år 1640 och Lund år 1666. 

Foto; 18.7.2006 
Stora rövarstenen  
vid Nylands tull  omnämns redan år 1530.
Stenen finns till vänster vid utfartsvägen från Åbo.
Framför rövarstenen finns två gränsstolpar som i tiden markerade infarten till Åbo.
Gränsstolparna bär årtalet 1879. 

Foto: 25.4.2009
Stenbro vid Tuorla
Bron har en bredd på 6 meter (= 10 alnar) vilket tyder på att den kan vara en av de broar om byggdes i slutet av 1700-talet.

Foto: 18.7.2008
Milstenarna vid Tuorla gård
Vid Tuorla gård finns två milstenar försedda med Gustav III:s monogram och årtalet 1781; till vänster om vägen 1 mil från Åbo,
till höger 2 mil från Åbo (denna sten är flyttad).

Foto: 18.7.2008
08.50 - 09.05 
Tuorla Gård

Gården nämns redan under medeltiden som ett kyrkogods

Tuorlan Majatalo, Tuorlantie 1 E, tel. 02 4726625,
butik med gårdsprodukter, café, (frukost 6 €)

Foto: 18.7.2008
Rungo
Gustav III har besökt gästgiveriet som byggdes år 1758

Foto: 18.7.2008
Rungo
I Rungo kan man se fem parallella vägar, vilka alla i något
skede har byggts för att leda trafiken från Åbo till Helsingfors. 

Foto: 25.6.2009
Pikis
Pikis kyrka murades år 1752-1755 av stenar från Kustö ruiner. 

Foto: 25.6.2009
09.35
Pemar
Landsbron i Pemar byggdes år 1838 och används fortfarande 

Foto: 18.7.2008
09.55
Halikko

Trömperi gästgiveri är idag museum 

Foto: 18.7.2008
10.10
Halikko

Den gamla bron till vänster som byggdes år 1866 
är idag en museibro

Foto: 18.7.2008
10.25
Salo
Uskela Kyrka i Salo är ritad av arkitekten C.L.Engel, som också ritat posthuset i Eckerö och flera av de monumentala byggnaderna kring
Senatstorget i Helsingfors.
Kyrkan är uppförd år 1832 och ligger på en hög kulle.

Foto: 18.7.2008

10.50
Bjärnå
Bjärnå kyrka, med sin tegelornerade västgavel och sin välvning i tre skepp är en av de främsta företrädarna för den nyländska kyrkotyp, som torde ha utgått från Borgå domkyrka.

Foto: 25.6.2009

11.00
Bjärnå

Näse gård tillhörde kyrkan under medeltiden 

Foto: 18.7.2008
Bjärnå 
Byggnad vid Näse gård 


Foto: 18.7.2008
11.05 - 11.20
Näse fors 
I byggnaden verkade i början av 1800-talet en kvarn och ett kraftverk

Foto: 25.6.2009
11.50
Pojo

Persböle bys gränssten med årtalet 1908

Foto: 20.4.2009
Pojo
Flyttblocket där Klas Fleming enligt traditionen dog år 1597

Foto: 20.4.2009
11.55
Pojo

Från år 2009 sammanslogs kommunerna Pojo, Ekenäs och Karis och fick det nya namnet Raseborgs stad.
Pojo kyrka i bakgrunden

Foto: 20.4.2009
12.10
Fiskars
Den gamla vägen slingrar sig vackert runt berget, 
medan den nya vägen är insprängd i berget.

Foto: 25.6.2009
12.15 - 13.15 
Lunch i Restaurang Kopparsmedjan
         
Kuparipaja restaurang, Göran J. Ehrnrooths väg 1, tel. 019 237045
Ugnsbakad lax, grupppris 13:50 €


Foto: 25.6.2009

13.25 - 13.55 Fiskars museum 
14.00 - 14.35 rundvandring på området vid Fiskars Bruk

Fiskars Museum, tel 019 237013, inträde 2:50 €


Foto: 24.7.2008
Fiskars 

Foto: 25.6.2009

14.45
Villa Billnäs 

Byggnaden är ritad av Lars Sonck år 1915


Foto: 25.6.2009
14.50
Billnäs 
Bruksgatan vid Billnäs bruk


Foto: 25.6.2009
14.50
Billnäs 
Billnäs bruk grundades på 1600-talet 

Foto: 30.8.2009
15.20 - 15.50
Fagervik 
Gamla byggnader vid bruksgatan vid Fagervik Gård 

Foto: 24.7.2008
Fagervik 
Herrgårdsbyggnaden "slottet" byggdes under Johan Hisingers tid, 
och stod klart år 1773. Stilen är rokoko. Två regenter har övernattat i kungsrummet i slottet, kung Gustav III (1775) och Tsar Alexander I (1827). 

Foto: 23.8.2007
Fagervik 
Förtenningshuset uppfördes under Johan Hisingers tid, år 1787. 
I början av 1800-talet fungerade byggnaden som prästgård. 
I dag finns ett museum och ett café i byggnaden
.

Foto: 28.6.2009
16.20 - 16.25
Kanonerna i Torp 
På museeområdet förevisas ca 40 st olika kanoner, vapen, uniformer, miniatyrmodeller och en MI-8 transporthelikopter.

Kanonerna i Torp, Torpmalmsvägen 73, 10210 Ingå, tel. 0400 216136, 

Foto: 30.8.2009
16.50 - 17.10
Pickala bro 
De första anteckningarna om Pickala bro är från år 1382. 
På 1700 och 1800– talen har det öster om bron hållits höstmarknader.

Foto: 24.7.2008
17.15
Pickala gård 
Den nuvarande svagt ljusröda herrgården vid Pickala gård blev färdig år 1851 i enlighet med ritningar av arkitekt Granstedt som hörde till Engels skola.

Foto: 24.7.2008
Pickala gård 

Foto: 24.7.2008
17.35
Kyrkslätt kyrka

Foto: 24.7.2008
Finns folkhögskola 

Foto: 24.7.2008
17.50 - 18.00
Esbo gård

Foto: 24.7.2008
Hydéns Buss vid Esbo gård

Foto: 19.9.2009
Landets äldsta stenbro
Bron vid Esbogård anses vara landets äldsta stenbro. 
Grundstenen för bron lades år 1775

Foto:24.7.2008
18.05
Esbo kyrka
 

Foto: 3.8.2007
18.30 
Ankomst till Scandic Hotel i Esbo 
19.30 
Middag på Scandic Hotel 

Lördag den 18 september 2009
08.05 
Avfärd från Scandic Hotel 
08.25
Helsinge kyrka 
08.30
Vetenskapscentret Heureka
i Dickursby 
till höger på bilden finns några kuber, som inte är några kuber,
klicka på bilden. 

Foto: 18.4.2009
08.35
Dickursby stationshus
 
Huset från år 1861 är ritat av arkitekten Carl Albert Edelfelt 

Foto: 18.4.2009
Haxböle gästgiveri 
Vid byggnaden verkar nu ett stenhuggeri  

Foto: 18.4.2009
08.50 - 09.05
Palméns lanthandel 
Gamla Borgåvägen 340. 
Välkommen in och handla, klicka på bilden 

Foto: 18.4.2009
Hydéns Buss vis Palmens lanthandel 

Foto: 19.9.2009
Labbas gård  
Här vattnade gårdfarihandlare på väg till Helsinfors sina hästar  

Foto: 18.4.2009
Båskis gård i Sibbo kyrkby 
Gården nämns som gästgiveri redan på 1600-talet.

Foto: 18.4.2009
09.20
Sibbo nya tegel kyrka 

Kyrkan byggdes år 1883-1885

Foto: 18.4.2009
09.20
Sibbo gamla medeltidskyrka 

Foto: 23.8.2009
09.30 
Göta sten
vid sockengränsen mellan Sibbo och Borgå 
Stenarna omnämns redan år 1548 

Foto: 18.4.2009
09.35 
Veckoski - Andersböle vetekvarn
Kvarnen är byggd år 1934 och används fortfarande, 
öppet lördagar kl 10 - 12, tel. 019 546341 
Stig in i kvarnen, klicka på bilden.

Foto: 27.6.2009
09.50
Borgå järnvässtation 
På sommaren trafikeras banan mellan Hindhår och Borgå med ånglok 

18.4.2009
09.55
Borgå 
Den medeltida stadsplanen är bevarad i kvarteren kring domkyrkan

Foto: 5.4.2009
10.20
Postbacken 
På Postbacken i Illby finns flera gamla byggnader och backstugor 

18.4.2009
Forsby 
Friherre Lorentz Creutz d.y. grundade 1682 i Forsby ett järnbruk 

Foto: 18.4.2009
Pernåviken 
Utsikt från Silverberget söderut över Pernåviken 

Foto: 18.4.2009
Pernå åsen
Tidigare gick vägen på åsen. Åsen är idag till stor del ett grustag 

Foto: 18.4.2009
10.50
Pernå kyrka
 
Utanför den medeltida kyrkan finns en fattigbössa från år 1745
Klicka på bilden, så kan du läsa texten ovanför fattigbössan. 

Foto: 18.4.2009
Mikael Agricola 
Vid Pernå kyrka finns en staty av Mikael Agricola 

Foto: 18.4.2009
Järnskena vid f.d. Sarvlax lanthandel  
Vid järnskenan band man fast sina hästar då man kom till butiken 

Foto: 18.4.2009
11.00
Sarvlaks gård

Barockslottet är från 1600-talet 

Foto: 18.4.2009
Flyttblock vid stadsgränsen 
Gränssten mellan Pernå och Lovisa 

Foto: 18.4.2009
11.10
Lovisa 

Rådhuset vid torget 

Foto: 18.4.2009
GRÄNSEN SVERIGE - RYSSLAND 1743-1812 
efter freden i Åbo 
Sverige måste avträda det gula området på kartan till Ryssland

Foto: 21.8.2007
11.25
Kymmene älv  
Brofästena mellan Abborfors och gränsön Germundö i Kymmene älv

Foto: 19.4.2009
11.30 - 12.30  
Strömfors
Lunch i Restaurang Ruukinmylly 

Ravintola Ruukinmylly, Bruksvägen 15, Strömfors, tel. 019 618693, 
Utsökt gott fiskbord, grupppris 14€


Foto: 23.8.2009

12.30 - 13.15  Strömfors Museum 
Eva Wrede tackar vår utmärkta guide Börje Broas
som förevisade och berättade om Strömfors Bruk 

Foto: 19.9.2009
Abborrfors
Gränsvaktkurer vid nuvarande bro över Kymmene älv 

Foto: 21.8.2007
13.30
Pyttis kyrka 
Kyrkan är den östligaste av kyrkor som påminner om Borgå domkyrka


Foto: 18.4.2009
13.55
Langinkoski 

Kejsarens fiskestuga vid Langinkoski, klicka på bilden  

Foto: 19.4.2009
14.25
Salmibron

Den gamla kustvägen ledde in till Fredrikshamn över bron vid Strömsby

Foto: 19.4.2009
Fredrikshamn
Högvakten vid den gamla Villmanstrandsporten

Foto: 19.4.2009
Nyrokokogården 
Den ryska prägeln visar att vi närmar soss St. Petersburg 

Foto: 19.4.2009
14.30 - 15.00
Rådhuset
Rådhuset är uppfört år 1798 och tornet 1840

Foto: 19.4.2009
Rappade huset vid Kadettskolgatan 
I huset möttes Gustav III och Katarina II år 1783. Nu museum. 

Foto: 19.4.2009
15.10
Museivägen Tallimäki - Virojoki 
Den gamla, krokiga vägen har sedan år 1984 status som museiväg
Klicka på kartan, så kan du läsa texten.

Foto: 19.4.2009
Här vände vi om för att hinna till färjan i Åbo 
och körde längs motorvägen mot Åbo, E 18 
15.10   Infomationsskylten vid museivägen 
15.15   vi passerar Fredrikshamn 
15.45   vi passerar Pyttis ABC
17.15 -
17.55   Kaffepaus i Bemböle kaffestuga 

18.40   vi passerar Teboil Kivihovi 
19.45   ankomst till Viking terminalen i Åbo 
21.00   ms Isabella avgår från Åbo 

Körtid utan pauser med buss längs motorvägen E18 och 
Ring I runt Helsingfors;  
från Fredrikshamn till Åbo hamn 3 h 50 min  
(enligt Google Maps 3 h 32 min)
från Vaalimaa gränsen till Åbo hamn 4 h 30 min
(enligt Google Maps 4 h 09 min)
GRÄNSEN SVERIGE - RYSSLAND 1721-1743 
efter freden i Nystad  
Sverige måste avträda det gröna området på kartan till Ryssland
17.15 - 17.55
Bemböle kaffestuga
Stig in i kaffestugan, klicka på bilden

Bemböle Kaffestuga, Bellbacken 1, Esbo, tel. 09 8632917

Foto: 16.11.2008
Porkala parentesen 1944 - 1956 
På hemresan tittade vi på filmen "Porkala tillbaka", medan vi körde genom Kyrkslätt. Filmen är 64 min 35 sek lång och har producerats av Vidi-Press Oy och Mats Dumell som skrivit manuskriptet, år 2005. 
Filmen säljs genom www.luckan.fi och kostar 17:50 €. 
Karta över Porkala området

Söndag den 19 september 2009

06.30
Ms Isabella anländer till Stockholm 

Länkar till resor längs Postvägen  
Postvägen:    Åland    Eckerö - Vårdö
Postvägen:    Finland  Gustavs - Åbo 

bakom kameran: Bosse Ahlnäs 
Fotografierna är tagna av Bosse Ahlnäs
18.7.2006, 23.8.2007, 18.7.2008, 24.7.2008, 7.9.2008, 16.11.2008, 5.4.2009, 18.4.2009, 19.4.2009, 20.4.2009, 25.4.2009, 25.6.2009, 27.6.2009, 28.6.2009, 18.7.2009, 23.8.2009, 30.8.2009, 18.9.2009, 19.9.2009

Bildtexterna är till stor del hämtade ur boken; C J Gardberg - Kaj Dahl / Kungsvägen / Schilts/ 1991 

Uppdaterad 27.06.2014

Tack för ditt besök som var nr.    sedan den 21 september 2009