Iniö


    

Utdrag ur boken 
Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy  1951 - 2011
En dokumentation om busstrafiken i Väståboland 

Boken kan köpas för 30 € + expeditionskostnader hos:
skärgårdssparbanken i Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär
Andelsbanken i Nagu 


Logo

Taivassalon Autos bussar


Busstrafiken till Iniö 

Också om Iniö hör till väst-Åboland har kommunikationerna med statens post- och förbindelsebåtar samt buss till Åbo gått via Gustavs. År 1962 fick Iniö sin första statliga båt, postverkets ms Pietari Brahe.
Martin Öhman: Havet förenar

Före det fick iniöborna ta sig med sina egna båtar till närmaste buss som gick till Grönvik (eller Röödilä i Rimito). Man kunde också få åka med postföraren Lennart Björklunds postbåt till Grönvik och vintertid med bil eller snöscooter till Löpö. Invånarna på Åselholm och kringliggande holmar hade kortare väg till bussen i Vartsala.  
Intervju med Bengt Björklund 20.12.2007  

Bertil Eklund, "Mr Jimson" berättar i Hufvudstadsbladet om en resa från Iniö till Åbo; "Resan med buss till stan tog i det närmaste en och en halv timme, vilket ju var något mera än motorbåtsresan från Iniö till Gustavs, men vilket också klart belyser motorfordonens överlägsenhet över båtar också i skärgårdstrakter. Så resonerar också iniöborna då de har för avsikt att förena samliga inre öbyar med en landsväg, varigenom den lokala samfärdseln helt skulle kunna utnyttja det stora antal traktorer, som finns i bygden, mopeder och cyklar. Hjulen är framtidens melodi - men förslaget om sjöförbindelse Houtskär - Iniö är värt att beakta!"
Hbl 10.7.1962

Ms Pietari Brahe körde 1962 och 1963 en tur på morgonen från Iniö till Grönvik med retur på eftermiddagen. Ms Pietari Brahe ersattes redan följande år den 19 december 1963 med vägverkets ms Injo. Båtarna har sedan blivit större och större. Huvudrutten till Gustavs har trafikerats med; 1975 ms Hitis, 1977 ms Jurmo (4 bilplatser), 1984 ms Jurmo II (ex ms Rosala) (8 bilplatser) och 1995 ms Aurora (52 bilplatser).  
Intervju med Bengt Björklund 20.12.2007  
Martin Öhman: Havet förenar
ÅU 20.12.1963 I brist på egen hamn i Gustavs lägger Iniös förbindelsebåt nu till i den privata fiskhamnen i Löpö. Så här trångt är det.
På bryggan skymtar Taivassalon Autos buss TKK-712 (1976-1979).  
Bild i tidningen ÅU 30.6.1977
 


Linjebusstrafik på Iniö har inte förekommit, utan iniöborna har anlitat Taivassalon Autos och i någon utsträckning också Matka-Autots turer först från Grönvik och senare från Löpö (1963), Parattula (1977), Kivimaa (1995) och Heponiemi (1997) i Gustavs då de skulle resa till Åbo. Invånarna på Åselholm och Själö har också anlitat Matka-Autots turer från Osnäs i Gustavs.      
Martin Öhman: Havet förenar


Iniöborna har alltid varit hänvisade att ta sig fram på vatten och is till Gustavs för att därifrån fortsätta resan med buss till Åbo. Såhär skriver Åbo Underrättelser 5.5.1956 om en strapatsrik resa;

Iniö-ungdom på rikskabel teaterresa

En strapatsrik resa upplevde de medlemmar av Iniö ungdomsförening som i går kom in till Åbo för att härifrån fortsätta till Vasa och Ungdomsförbundets 50-årsjubileum där. Resan skedde mitt i den värsta menförestiden och följaktligen fick man använda både båt och sparkstötting. Långa sträckor måste man dessutom gå. Helt utan olyckstillbud gick det inte heller och innan man var framme i Gustavs hade de sköra vårisen brustit under en som följaktligen blev tvungen att byta kläder på vägen.

Iniöungdomarna skall delta i finalen till den riksomfattande teatertävlingen som ordnas i samband med årsmötet i Vasa och är tydligen verkligt på allvar teaterintresserade eftersom de gav sig ut på den riskabla resan. Ordföranden Sven Lundell berättade i går på järnvägsstationen att gruppen kom fram precis i tid. Ännu en försening och tåget hade gått ifrån dem. Hela färden in till Åbo tog närmare åtta timmar och att komma över till Gustravs tog fem. Normalt avverkar man den senare sträckan på en timme.

Sparkstötting använde man mest men över rännan måste man  ta båt. På Gustavs-sidan blev man tvungen att gå rätt långt över isen och en holme innan man kunde få tag i en personbil som sedan förde gruppen till bussen. Redan på Iniö-sidan brast emellertid isen under en som blev tvungen att söka sig in till närmaste hus för att få torra kläder på sig. 

(Pjäsen hette Ritten vid havet, med iniöborna Sara Nygård, Ingalill Nygård, Bojan Smeds och Torsten Knuts i rollerna.)Chaufför Tauno Raitio och hans son Antti räknar kassan efter ankomsten till Åbo. Namnskylten ovanför vindrutan är ny och nu vet alla att det är den rätta bussen för den som vill åka till Iniö. 
Fotografiet har ingått i tidningen Åbo Underrättelser 17.7.1964

Att åka med buss och båt till Iniö år 1964 var inte så lätt. Såhär skriver Åbo Underrättelser 17.7.1964: 

Det går lätt att resa till Iniö om man känner turlistan

Har ni tänkt resa till Iniö någon gång? Det lär vara vackert där, säger man. Så varför inte åka iväg. Bussen ut till Gustavs och sedan båten Injo till Iniö. Det låter enkelt. Men när går båten? Det är väl inget större problem. Ja, försök själv.

Har ni tänkt resa till Iniö någon gång? Det lär vara vackert där, säger man, Så varför inte åka iväg. Bussen ut till Gustavs och sedan båten Injo till Iniö. Det låter enkelt. Men när går båten? Det är väl inget större problem. Ja, försök själv. 

Vi gjorde det  i går, Det tog oss fyra timmar att få reda på Injos avgångstider och någon garanti att de är riktiga har vi ännu inte. 

Vi började med busstationens informationsavdelning. Bussen till Gustavs erbjöd inget bekymmer. Men vilken av bussturerna kombinerade med båten? – Iniö finns inte i våra papper, vi vet inte, var svaret lakoniskt. 

En av stadens större resebyråer borde väl veta. Bara att lyfta telefonluren igen. Men ingalunda för sista gången i det ärendet. – Vi har tyvärr inga uppgifter om båtens avgångstider men försök med Gustavs telefoncentral, där vet de säkert.  

Och det kanske de faktiskt visste en gång i tiden; Gustavs har nämligen ingen egen telefoncentral längre utan dess telefontrafik faller inom Nystads område. Vi tog inte risken att försöka med Nystads central.

Men kanske busstationen i Nystad skulle vara bättre informerad än sin kollega i storstaden. Men nej, svaret var lika negativt som i Åbo. En klok vän rådde oss då att försöka med Iniö telefoncentral. Sagt och gjort. Allt verkade bra i början, en vänlig telefonist gjorde sitt bästa för att hjälpa oss och hon skall ha vårt varma tack för det, hon bjöd faktiskt till. När vi slutade det samtalet hade vi faktiskt en tidtabell framför oss. 

När vi kontrollerade den med uppgifterna om avgångstiden för bussen från Gustavs till Åbo framgick dock att det inte kunde stämma. Nu var goda råd dyra. Alla telefonsamtalen hade förresten redan kostat en hel del. 

En annan god vän föreslog nu väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Lokalt samtal till deras växel blev omdelbart följden av detta råd. En vänlig växeltelefonist kopplade oss till rätt nummer, där man svarade att man visserligen hade en tidtabell, men att man inte kunde garantera att den var riktig. Man gav oss dock namnet på en man som säkert kände till saken. Nytt samtal, men den kloke mannen var inte anträffbar inom de närmaste timmarna. Man lovade dock undersöka saken och bad oss återkomma efter en kvart.

Kaffepaus alltså efter ett par timmars slit. Och så till verket igen. Denna gång bad man oss vänligen ringa till det nummer där man tidigare hade rått oss att ringa till den kloka mannen. 

Kan ni hänga med i telefonkarusellen? Vi svarade förtvivlat att man där hade uppgett att man hade en opålitlig tidtabell. Kanske det vore bäst att personligen göra ett besök och ta sig en titt på den opålitliga tabellen var deras nästa förslag. Vi sporde om adressen och begav oss iväg. Nu först kom vi underfund med vilken underbar uppfinning telefonen egentligen är en genomhet sommardag. Svettiga anlände vi till vårt mål. Tyvärr hade vi fått fel adress visade det sig.  

Ny promenad och äntligen fick vi se den opålitliga tidtabellen i vitögat. Den såg nog så officiell ut och var det också. Det är den senaste officiella tidtabellen upplyste man oss mycket vänligt, men fullständiga garantier för dess riktighet ville man inte ge. 

Men ni kan ju försöka, kanske båten väntar vid bryggan i Gustavs. 

Egentligen skulle detta handla om bussen till Gustavs, som nu också har blivit bussen till Iniö, såtillvida att den fått en ny fin namnskylt ovanför den gamla. På den nya skylten står endast ett ord, Iniö. Om man tar den bussen torde man inte missa båten Injo heller.

Iniöborna använder sig också av sin ”nya” buss, berättade dess chaufför Tauno Raitio . Det går inte en dag utan att vi har passagerare från Iniö sade han. Och vi har väl ingen orsak att tvivla på hans ord. Men idag var det inte vår dag, ty då vi omedelbart efter att bussen stannat vid plattformen i Åbo hoppade in i den och till stor förskräckelse för passagerarna efterlyste någon passagerare från Iniö, möttes vi av upplysningen att i dag fanns det ingen.   


 

 

 

 

AHA-474
Foto: Jukka Liehu / SLHS 

 


Byte från Jurmo till bil och snöscooter på isen norr om Jumo.
Foto: Bosse Ahlnäs 

Nalle Öhman berättar om sin första resa till Iniö en vårvinterdag år 1981;

Åbo svenska församling hade ansvaret för Iniö församling efter det att kyrkoherden Arne Sandvik hade dött. Eftersom jag arbetade i Åbo fick jag frågan om jag kunde tänka mig att åka till Iniö för att hålla gudstjänst. Jag var då inte ännu prästvigd.

Jag hade inte bil på den tiden så jag reste med Taivassalon Autos buss från Åbo. Det snöslaskade den dagen och i Taivassalo strejkade den lilla Fiat bussen. Passagerarna fick gå ut och hjälpa till med att skuffa igång bussen och vi kom i väg till Parattula där den lilla förbindelsebåten Jurmo väntade. Det var tjocka isar så resan över Iniöfjärden tog sin tid.

Ms Jurmo stannade på isen norr om Jumo och där mötte Gittan Lindberg med en liten Fiat och erbjöd skjuts till kyrkan. Vi hade hunnit ett stycke på isen mot Norrby, då bilen dog mitt på isen. I fjärran skymtade kyrkans torn. Nåväl det var att promenera den sista vägen i blöta förhållanden. Skorna och strumporna var dyngsura när jag kom fram till kyrkan 15 minuter för sent. Kyrkvaktmästaren Gunnar Nylund mötte mig och gav mig torra sockor i sakristian. Kyrkan var välfylld och församlingen hade snällt suttit och väntat på "prästen". Kerstin Eklund fungerade som kantor.

Efteråt blev det kaffe och smörgås i skolan och pensionärsföreningens årsmöte. En upplevelse för mig. Efteråt kom kyrkofullmäktiges ordförande Arno Eklund och frågade om jag kunde tänka mig att komma som präst till Iniö. Hemfärden till Åbo var mindre dramatisk.


Det är inte lätt att vara de första som genom tiderna kommer med buss till Iniö. Men efter att ha breddat vägen genom att fälla några träd kom orkestern Creamers lyckligt fram till festplatsen.
Fotografiet har ingått i tidningen Åbo Underrättelser 21.7.1981  

Den första bussen som genom tiderna satt sina hjul på Iniö var Creamers orkesterbuss, som kom med ms Klara till Iniö UF:s 75 års jubileumsfest i ungdomslokalen Heimgård den 18 juli 1981. 
ÅU 21.7.1981, Hbl 22.7.1981

Något år senare kom Åbo Svenska teaters turnébuss samma väg. Bussarna kom med ms Klara från Löpö till Skagen och tog sig fram längs de smala vägarna från Skagen till ungdomslokalen i Söderby.


År 1981 fanns varje måndag en anslutning från Iniö med ms Hitis och ms Karin till Roslax i Houtskär. Iniöborna kunde då fortsätta med Skärgårdsvägens buss om man ville besöka byggnadsinspektören eller skogsvårdsteknikern i Houtskär, skattebyrån eller näringsombudsmannen i Korpo eller sjukförsäkringsbyrån, länsmanskansliet eller ålderdomshemmet i Nagu. Att resa i riktning till Iniö längs denna rutt kunde man göra varannan måndag. Turen uppskattades mycket av iniöborna för tidigare hade man varit tvungen att övernatta om man med allmänna kommunaktionsmedel hade ärenden till Nagu, Korpo och Houtskär.   
ÅU 17.6.1981

I början av 1990-talet fanns också en kombinationstur, om fredagar från Mariehamn med buss till Hummelvik och vidare med ms Skiftet / ms Alfågeln till Torsholma, ms Karin / ms Bastö till Själö och ms Velkua / ms Skarpen till Iniö. Kombinationsturen om söndagar i riktning till Åland började trafikeras redan i mitten av 1980-talet.  


Den första bussen som kört på Iniö, 
kör av från Jurmo II i Parattula. 
Foto: Bosse Ahlnäs, 16.4.1986
Den 16 april 1986 körde den första riktiga bussen iland i Iniö. Det var velkuaborna som kom på studiebesök till Iniö med Jurmo II. Det torde ha varit den enda gången Jurmo II har transporterat en buss ? 
Bussen var Askaisten Autos Setra TSM-211.  
Iniö kommuns gästbokTrafiknämnden i Iniö har varit på studiebesök i Mariehamn och är nu på hemväg från Åland till Iniö med Jukka-Pekkas taxi. På bilden
tar sig taxin på plankor över en råk på isen
mellan Enklinge och Lappo. Mikko står med
ena foten på plankorna så att de inte 
skjuts undan då bilens hjul kör upp på
plankorna. 

Kollektivtrafik i Iniö

Den 15 maj 1985 inleddes i Iniö en helt ny trafikform – kollektivtrafik med anropstaxi.

Trafiken sköttes av Jukka-Pekka Tuomi-Nikula måndagar och onsdagar på rutterna Alppila - Jumostrand - Norrby och Söderby - Dalen - Norrby. Under vintern 1986 kördes också med taxin anslutningsturer från Iniö över isen till bussen i Parattula. Staten bidrog med 85 % av de kostnader som inte täcktes med biljettintäkter. År 1985 utnyttjade 205 passagerare servicen på Jumo rutten och 13 passagerare på Söderby rutten. En av de första NMT-mobiltelefonerna som anskaffades till Iniö, var vintern 1986 till taxin. Telefonen kostade 16.000 mark.    
ÅU; 21.11.1984, 16.5.1985 

Sedan ms Aurora började trafikera 11 december 1995 har Lola Schwartz skött kollektivtrafiken med taxi från Jumo via Norrby till Keistiö. 
ÅU; 14.12.1995

Under trafikperioden 1.6.2006 - 31.5.2009 har länsstyrelsen i Västra Finlands län tecknat ett köpavtal med Eino Schwartz om trafiken på linjen Keistiö - Norrby – Jumo, som sköts med taxibil. Passagerarna betalade år 2008,  2 €  per resa.
Turlistan är följande:
06.40 och 16.15, M-L, Keistiö – Norrby – Jumo
07.30 och 16.55, M-L, Jumo – Norrby – Keistiö
18.15, S, Keistiö – Norrby – Jumo
19.15, S, Jumo – Norrby – Keistiö
Länsstyrelsens PM 30.1.2006 


 

Iniöborna har varit på utfärd till Nystad med Taivassalon Autos buss TNX-400 (1979-1985)
Foto: Bosse Ahlnäs

 

 


 

Iniöborna i Parattula på väg till Åboländsk Afton i Åbo, 
med Taivassalon Autos buss TSA-400 (1982-1987)
Foto: Bosse Ahlnäs

 


 

Iniöborna i Parattula på hemväg från Åbo  
med Taivassalon Autos buss EBA-500 (1986-1996)
Foto: Bosse Ahlnäs

 

 


Keistiö har haft besök av Wikström & Degerlunds Scania K114 buss årsmodell 2002, LEF-470 med en Carrus Star 503 kaross.
Foto: Bosse Ahlnäs 19.7.2007

 


Källor:
ÅU; 5.5.1956, 17.5.1956, 20.12.1963, 9.4.1964, 17.7.1964, 30.6.1977, 7.9.1977, 17.6.1981, 21.7.1981, 21.11.1984, 16.5.1985    
Hbl; 10.7.1962, 
Martin Öhman: Havet förenar 
Iniö kommuns verksamhetsberättelser
Iniö kommuns klippböcker, Iniö bibliotek
Brages Pressarkiv, Helsingfors: klipp 1910-1965, 1966-1975, 1976-1985,
1986-1995, 1996-2005 


Hemsidan har erhållit understöd från Svenska kulturfonden

Uppdaterad 25.05.2015