Bussö Östergård

Bussö är en ö som hör till skärgårdskommunen Vårdö på östra sidan av Åland. Dagens Östergård är det som är kvar av den gamla stomlägenheten på Bussö. Till vår gård idag hör lite åker,skog och gamla betesmarker insprängda mellan bergen. Dessutom finns det lite bete på de samfällda holmarna runt huvudön. Hela gården är omlagd till ekologisk odling och fårhållningen är också ekologisk.

På betesmarkerna arbetar vi med att återskapa det gamla öppna kulturlandskapet med hagar och ängar som delvis hade hunnit bli igenväxta innan vi tog över stället.

Vi som driver gården heter Maija och Jan Häggblom. Precis som förr i världen, så är det mångsyssleri som gäller om man skall leva i skärgården. Djurhållning, lite fiske, odling, hantverk och andra projekt som dyker upp. Ett nytt område är tillverkningen av vettar av hårdpressad styrox(frigolit)