Ålands Jakt och Fiske Museum

Ett museum för hela familjen

Om oss

Ålands Jakt- och Fiskemuseum byggdes 1995 och drivs av en Stiftelse som har en styrelse och en delegation. Stifelsens ändamål är att främja den kulturella utvecklingen inom jakt och fiske genom att upprätthålla ett jakt- och fiskemuseum.

Museet ritades av arkitekt Folke Wickström och är ett spännande hus med många vinklar, vrår och takåsar.

Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum har en deltids helårsanställd intendent som sköter verksamheten.  Till sommaren anställs även en receptionist.

Föremålen har till största delen samlats in av Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum. Se mer info till höger. I museet finns även donationer och depositioner från privatpersoner.

Stödföreningen

Initiativet till Ålands Jakt- och Fiskemuseum togs av den ideella föreningen Stödföreningen för Ålands Jakt-och Fiskemuseum som började samla in föremål redan på 1970-talet. Stödföreningen finns ännu och frivilliga krafter behövs hela tiden. Vill du delta i museets frivilliga verksamhet hör av dig till museet eller till stödföreningens kontakt: Karl-Anders Lindholm på tel.nr. 0457-3749858

Om du vill hedra någons bemärkelsedag eller bortgång med en inbetalning till Stödföreningen och på så vis stöda museet finns det inbetalningsmöjligheter via Ålandsbanken