Anna Sundblom, Metallkonstnär Åland Finland
Mari Stefansdotter, Konstgrafiker Åland Finland
Tom Clemes, Ljudtekniker Stockholm Sverige
arbetar samman i
utställningen SAKRUM. Barndomsvännerna har efter 20 år isär kommit samman kring denna utställning med temat kyrkan.

Syftet med utställningen är bland annat att undersöka gamla föremål och känslor som finns bevarade i och utanför kyrkan. Att vända ut och in på förutfattade meningar och förväntningar. Möta rädslor, se livet och döden, början och slutet, nutid och dåtid.
Kyrkan är vårat dokument, vår historia, inte nödvändigtvis lycklig eller sann, men sannolik.
Utställningen SAKRUM
har visats på Ålands konstmuseum
mars-april 2006 och
på galleri Iron Inc. i Köpenhamn
september-oktober 2007.

Galleri Iron Inc.