Aktuellt

Utställningen SAKRUM öppnades vid Ålands Konstmuseum
den 4 mars 2006, och visades under tiden 05.03.06 – 02.04.06. Vernissagekvällens öppningsanförande hölls av kyrkoherde
Juanita Fagerholm-Urch, och evenemanget besöktes av 244 personer. Besökarna hade även möjlighet att uppleva en av konstnärernas / Anna Sundbloms performance i filmsalen under solosång av Ann-Christin Högnabba, som framförde Pie Jesu ur Gabriel Fares Requiem.
SAKRUM består av verk från tre unga åländska konstnärer, som gått samman under ett gemensamt tema. Temat undersöker kyrkans ljud, bilder, historia, konst, makt och strukturer. Teknikerna är grafik på papper och textil, gjuten metallskulptur samt specialkomponerad musik. Initiativ till utställningen togs redan 2003 då arbetet påbörjades, och det stod klart nu till öppnandet i mars 2006, i ÅKM:s utställningshall som omfattar ca. 100m2.
Konstnärerna arrangerade även ett samtalstillfälle i form av en gruppdiskussion i utställningsutrymmet. Där medverkade förutom konstnärerna själva, författaren och poeten Katarina Gäddnäs-Karlsson och prästen Maria Sundblom känd från bl.a Finlands Svenska Television. Som åhörare fanns inbjudna elever och lärare från åländska skolor. I utställningsutrymmet hölls avslutningsvis en gudstjänst.

Utställningen SAKRUM rullar vidare och kommer under hösten 2007(september/november) att visas på galleri Iron Inc i Köpenhamn.
Här kan ni bekanta er med deras hemsida!

s

Utställningen har fått understöd av

Ålands kulturdelegation
NIPÅ
Svenska kulturfonden
Kulturfonden för Sverige-Finland
Mariehamns stad kulturnämnden