Tom Clemes

En idé kan komma när som helst. Ofta kommer den när jag lyssnar på musik.
Jag börjar med att jobba fram en grundtakt eller en kort melodislinga. Jag använder mig av flertalet syntar och effekter som är sammankopplade via en mixer. Ofta sitter jag timtal framför syntarna och letar fram de rätta ljuden. Först tummor, sedan bas, och sedan mera trummor. Tillslut har jag en kort musiksekvens på kanske 5-10 sekunder som sedan spelas om och om igen. Detta är grundstenen i musiken.
Denna grund bestämmer tempo och till viss del även stämningen i musiken. Till grunden lägger jag sedan någon form av tema eller melodislinga. Detaljerna tas in sist. När alla byggstenar är på plats koncentrerar jag mig på arrangemanget och dynamiken, musikens variation i styrka. Börjar mjukt avslutar högt. Här märker jag ofta att jag har allt för mycket detaljer med i ljudbilden. Det blir till att stryka och skala bort.
När jag är nöjd med arrangemanget spelar jag in det på en PC med programvara för musikinspelning. Efter det är det dags för mastring. Det innebär att ljudbilden finslipas och ljudnivån höjs på hela stycket. Avslutningsvis bränns en CD skiva. Musikstycket är färdigt.


cv